29 Mar 2018
March 29, 2018

Trajnim Falas 2019

0 Comment

Geotrim shpk Distributor i Autorizuar i TRIMBLE INC, ne funksionin e plotesimit arsimor profesional ofron mundesine e trajnimit ne lidhje me GPS-GNSS Trimble, Stacion Total Trimble dhe Stacion Total Spectra Geospatial Trajnimet do te organizohen si me poshte: Trajnim Teoria e operimit dhe Perdorimi i GPS-GNSS me Soft Terreni TRIMBLE ACCESS        .. read more →