23 Apr 2018
April 23, 2018

Trajnim Falas per Studentet 2018

0 Comment

Geotrim shpk Distributor i Autorizuar i TRIMBLE INC, ne funksionin e plotesimit arsimor profesional ofron mundesine e trajnimit ne lidhje me GPS dhe Stacion Total, Trajnimet do te organizohen si me poshte: Trajnim Teoria e operimit dhe Perdorimi i GPS-GNSS me Soft Terreni TRIMBLE ACCESS Data 16/05/2018- 18/05/2018  Pjesmarresit e 3 seancave do te pajisen.. read more →