Shërbimet

sherbimeNe ofrojme produkte te kompanise Trimble. Fusha e perdorimit te ketyre produkteve ( instrumente dhe softuere ) jane te shumta si p.sh.:

 •     Bujqesi
 •     Ndertimtari
 •     Hartografi dhe GIS
 •     Ushtri dhe mbrojtje
 •     Energjetike
 •     Topografi, gjeodezi dhe infrastrukture.
 •     Meteorologji dhe sinkronizim
 •     Transport dhe navigim
 •     Planifikim Rural dhe Urban
 •     Argetim dhe sport etj.

Keto produkte jane te nje cilesie te larte dhe ofrojne nje sherbim: te thjeshte ne perdorim por cilesia dhe jetegjatesia e tyre eshte e garantuar.
Trajnime per produkteNe ofrojme trajnim cilesor per te gjitha pajisjet ne Dyqanin tone si ne teori ashtu edhe ne praktike.
Riparime te produkteve
Riparimi i produkteve behet shpejt dhe ne menyre cilesore. Periudha maksimale e cfaredo lloj riparimi eshte 1 muaj.Mjafton qe instrumentin tuaj ta sillni deri ne zyren ton .
Sherbime topografike dhe gjeodezike
Ne kryejme te gjithe sherbimet topografike dhe gjeodezike si:

 • Rrjete topografike
 • Rilevime ne te gjitha shkallet.
 • Matje te gjeodeformimeve etj.
 • Sherbime te GIS-it dhe Hartografise
 • Ofrojme te gjitha llojet e sherbimeve te GIS-it
 • Llloje te ndryshme hartash , reproduktim te hartave te vjetra me anen e GIS-it etj.
 • Projektime
 • Ne ofrojme projektime per objekte inxhinierie ( rruge, kanale, ujesjelles, kanalizime etj. )
 • Plane hapesinore (zhvillimore) dhe urban

Natyrisht duke qene se jemi Perfaqesues ekskluziv te Trimble, dhe duke poseduar me produktet e kesaj kompanie, pastaj duke pasur nje potencial te mire kadrovik brenda vete Geotrim dhe bashkepunim te shkelqyeshem me shume kompani tjera te fushave te njejta, me profesionist te shumet nga Universiteti i Tiranes etj. ne kemi potenciale te mjaftueshme per te kryer edhe sherbime tjera komplekse sic do ishin p.sh. Hartimet, projektimet, rregullimet dhe zhvillimet rurale e urbane dhe totale hapesinore te vendbanimeve, komunave dhe regjioneve brenda dhe jashte vendit.
Konsulence
Ofrojme konsulence ne te gjitha fushat qe permenden me lart